ไนโตฟิน

ไนโตฟิน Nito Finn อาหารเสริมเพิ่มความสุขพืช ผลผลิตงอกงาม พืชอารมณ์ดี ไนโตฟินอล และกรดอะมิโนจำเป็น จะเป็นตัวช่วยให้สารอาหารสำคัญที่พืชต้องการ เคลื่อนย้ายเข้าสู่เซลล์พืชได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้พืชตอบสนองได้ดีและเห็นผลชัดเจน

ไนโตฟิน Nito Finn อาหารเสริมเพิ่มความสุขพืช

ช่วยให้พืชสร้างพลังงานได้รวดเร็ว

โปรโมชั่นพิเศษวันนี้

ไนโตฟิน NITO FINN ช่วยให้พืชสร้างพลังงานได้รวดเร็ว และได้พลังงานจำนวนมากซึ่งเพียงพอในภาวะที่พืชขาดปัจจัย ในการให้พลั

ลดอาการเครียดของพืช

โปรโมชั่นพิเศษวันนี้

ไนโตฟิน NITO FINN ลดอาการเครียดของพืช ซึ่งพืชผลิตได้เองอยู่แล้ว ส่งผลให้ราก ลำต้น ใบ ยอด ผล เจริญเติบโต เต็มที่กระตุ

ช่วยขยายเซลล์พืชได้ทุกส่วน

โปรโมชั่นพิเศษวันนี้

ไนโตฟิน NITO FINN ทำให้ผนังเซลล์ของพืชมีความแข็งแรงทนทานต่อศัตรูพืช สปอร์เชื้อราชนิดต่างๆ ช่วยเคลื่อนย้ายแร่ธาสารอาห

ช่วยให้พืชต้านทานโรค

โปรโมชั่นพิเศษวันนี้

ไนโตฟิน NITO FINN ช่วยให้พืชต้านทานโรค ลดความรุนแรงของโรคช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพอากาศแห้งแล้ง ร้อนจัด หนาวจัด ทนความเ