เวิลด์แพลนท์

เวิลด์แพลนท์ WORLDPLANT คู่หูมหัศจรรย์ สารเพิ่มประสิทธิภาพ และไคโตซาน CHITOSAN เวิลด์แพลนท์ มีกลไกการทำงานที่สำคัญ คือ ปลุกเร้า ทำให้พืชทำงานได้ดียิ่งขึ้นหลายเท่าตัว ส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสงเพิ่มสูงขึ้น ปรับระดับคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น ทั้งขนาด น้ำหนัก สีและกลิ่นรส เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น.

ผลิตภัณฑ์ เวิลด์แพลนท์ worldplant

เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน

สุดพิเศษวันนี้

เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน WorldPlant Chitosan สารปรับปรุงดินและน้ำ ช่วยให้รากพืชแข็งแรง ยับยั้งเชื้อรา สร

เวิลด์แพลนท์ สารเพิ่มประสิทธิภาพ

สุดพิเศษวันนี้

เวิลด์แพลนท์ นวัตกรรมใหม่ เกษตรอินทรีย์ สารเพิ่มประสิทธิภาพสูตรอิออน ใช้ผสมน้ำสำหรับฉีดพ่น เป็นละออง

เวิลด์แพลนท์+ไคโตซาน 27 ชุด

สุดพิเศษวันนี้

เวิลด์แพลนท์ นวัตกรรมใหม่ เกษตรอินทรีย์ สารเพิ่มประสิทธิภาพสูตรอิออน ใช้ผสมน้ำสำหรับฉีดพ่น เป็นละออง

เวิลด์แพลนท์+ไคโตซาน 50 ชุด

สุดพิเศษวันนี้

เวิลด์แพลนท์ นวัตกรรมใหม่ เกษตรอินทรีย์ สารเพิ่มประสิทธิภาพสูตรอิออน ใช้ผสมน้ำสำหรับฉีดพ่น เป็นละออง