ไนโตฟิน Nito Finn อาหารเสริมเพิ่มความสุขพืช

ไนโตฟิน Nito Finn อาหารเสริมเพิ่มความสุขพืช ผลผลิตงอกงาม พืชอารมณ์ดี
ไนโตฟินอล และกรดอะมิโนจำเป็น จะเป็นตัวช่วยให้สารอาหารสำคัญที่พืชต้องการ เคลื่อนย้ายเข้าสู่เซลล์พืชได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้พืชตอบสนองได้ดีและเห็นผลชัดเจน