ไนโตฟิน Nito Finn พืชต้านทานโรค

ทำให้ผนังเซลล์ของพืชมีความแข็งแรงทนทานต่อศัตรูพืช สปอร์เชื้อราชนิดต่างๆ ช่วยเคลื่อนย้ายแร่ธาสารอาหาร…

Read More