เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน WorldPlant Chitosan

฿750.00

เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน World Plant Chitosan สารปรับปรุงดินและน้ำ ช่วยให้รากพืชแข็งแรง ยับยั้งเชื้อรา สร้างความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช สกัดจากธรรมชาติ 100%

รายละเอียด

เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน WorldPlant Chitosan สารปรับปรุงดินและน้ำ ช่วยให้รากพืชแข็งแรง ยับยั้งเชื้อรา สร้างความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช สกัดจากธรรมชาติ 100%

  

 

เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน World Plant Chitosan สารปรับปรุงดินและน้ำ ช่วยให้รากพืชแข็งแรง ยับยั้งเชื้อรา สร้างความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช สกัดจากธรรมชาติ 100%    ทำไมต้องใช้ไคโตซานกับพีช1.ช่วยยับยั้งและสร้างความต้านทานโรคให้กับพืช


การยับยั้งเชื้อสาเหตุของโรคพืช ได้แก่ เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราบางชนิด โดยไคโตซาน จะซึมผ่านเข้าทางผิวใบ ลำต้นพืช ช่วยยับยั้งการเกิดโรคพืชในกรณีที่เกิดเชื้อโรคพืชแล้ว ยังรักษาโรคพืช และสร้างความต้านทานโรคให้กับพืชที่ไม่ติดเชื้อ โดยไคโตซาน มีคุณสมบัติที่สามารถออกฤทธิ์เป็นตัวกระตุ้นต่อพืชได้ ช่วยกระตุ้นระบบป้องกันตัวเองของพืช ทำให้พืชผลิตเอนไซม์และสารเคมีเพื่อป้องกันตนเอง พืชจึงลดโอกาสที่จะถูกคุกคามโดยเชื้อต่างๆ สาเหตุของโรคพืชได้ดังนั้นเกษตรกรจึงควรใช้ไคโตซานขณะที่พืชยังเล็กหรือตั้งแต่เริ่มเพาะปลูก 


ไคโตซานจะช่วยเคลือบ เมล็ดพันธุ์หรือแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก ป้องกันเชื้อราที่จะมาทำร้ายเมล็ดพันธุ์ กระตุ้นการงอกของรากของเมล็ดพันธุ์ได้ดี เร่งรากยาวทำให้พืชสามารถกินปุ๋ยได้มากขึ้นดังนั้นจึงลดปุ๋ยลง เมื่อพืชกินปุ๋ยได้มากขึ้น ก็ขยายท่อลำเลียงพืชได้ดีขึ้น ลำต้นใหญ่ขึ้นพืชจึงสมบูรณ์ทำให้เพิ่มผลผลิต ทั้งผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพดี 


ป้องกันและกำจัดโรคพืช กระตุ้นให้พืชสร้างสารป้องกันโรคพืช เช่น ไฟโตอะเล็กซิน ไคติเนส รวมทั้ง ยับยั้ง RNA ของเชื้อราไม่ให้สามารถขยายพันธุ์ได้ พืชจึงแข็งแรง (90% โรคพืชเกิดจากเชื้อรา)ประหยัดยาฆ่าแมลง เชื้อรา โรคพืชเพราะไม่มีแมลงมากินต้นพืช ทำให้สามารถผลิตสารลิกนิน เพื่อ ป้องกันเชื้อราได้ด้วยตนเอง พืชจะแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรคได้ด้วยตนเอง พืชจะแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรค

2. ทำให้พืชเกิดการสร้างความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช


ไคโตซาน จะกระตุ้นให้มีการผลิตสารลิกนินและแทนนินของพืชมากขึ้น พืชสามารถป้องกันตัวเองจากการกัด  ดูด ทำลายของแมลงศัตรูพืช จะสังเกตว่าต้นพืชที่ได้รับ ไคโตซาน จะมีแวกซ์เคลือบที่ผิวใบซึ่งปกติแล้วพืชจะสร้างสารเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวจากแมลงศัตรูพืชและโรคพืชต่างๆ แต่ในต้นพืชที่ไม่สมบูรณ์มากพอการสร้างสารแวกซ์เหล่านี้จะบางตามไปด้วย ดังนั้นเมื่อถูกแมลงเข้าทำลายจึงเสียหายได้ง่าย และในทิศทางเดียวกันเมื่อแวกซ์ของพืชถูกทำลายเป็นโอกาสให้เชื้อราหรือแบคทีเรียโรคพืชเข้าทำลายซ้ำอีกครั้ง 


การฉีดพ่นสารไคโตซานจึงไปช่วยในการเคลือบใบ ผลและดอกที่ถูกแมลงศัตรูพืชทำลาย ทำให้เชื้อราหรือแบคทีเรียโรคพืชไม่สามารถเข้าไปย่อยสลายเซลพืชได้ และไคโตซาน จะมีกลิ่นเฉพาะตัว ซึ่งเป็นกลิ่นที่แมลงปีกแข็ง ศัตรูพืชได้กลิ่นจะบินหนีไปเพราะได้กลิ่นเฉพาะของไคโตซาน  แมลงที่กัดกินต้นพืชจะไข่ทิ้งไว้เพื่อขยายพันธุ์ จึงทิ้งสาร ไคโตซาน ไว้เพื่อจับจองพื้นที่แมลงเมื่อได้กลิ่นจะบินหนีทันที เพราะคิดว่าพื้นที่บริเวณนี้มีแมลงมาจับจองพื้นที่แล้วนั่นเอง


3.สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช


ไคโตซานถูกใช้เป็นสารเร่งการเจริญเติบโต ให้ผลเช่นเดียวกับฮอร์โมนเร่งราก ใช้กระตุ้นการงอกของกิ่งชำไม้ดอกและไม้ประดับต่างๆ โดยนำส่วนของพืชที่ต้องการชำแช่ในสารละลายเจือจางของไคโตซานประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนนำไปปักชำในวัสดุเพาะชำ การฉีดพ่นไคโตซานในนาข้าวส่งให้ผลผลิตข้าวมีปริมาณเพิ่มขึ้น 41.7 – 91.5% โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูก และการใช้ไคโตซานฉีดพ่นกล้วยไม้ซึ่งมีผลเร่งการเจริญเติบโตของใบใหม่ ปริมาณไคโตซานที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจำนวนดอกและกระตุ้นการเจริญเติบโตของใบ


4. ช่วยปรับค่าPHและเป็นประโยชน์ต่อจุลินทรีย์ในดิน


ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน ไคโตซาน สามารถ ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน เช่น เชื้อที่มีประโยชน์ต่อพืชทำให้เกิดการลดปริมาณของจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคพืช  ปรับค่า PH ของดินให้เป็นกลาง เป็นปุ๋ยให้แก่พืช พืชทุกชนิดที่ได้ใช้ ไคโตซาน จะทำให้พืชสามารถตรึงเอาไนโตรเจนนำมาใช้ได้ ถ้าเป็นเห็ดสามารถตรึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ได้เป็นอย่างดี 

ดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชจะต้องมีค่า pH 5.5-8.5 การใช้ ไคโตซาน อย่างต่อเนื่องจะทำให้ค่า pH ของดินเท่ากับ 6-7 ซึ่งเป็นกลางที่สุด จึงเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชอย่างยิ่ง รวมทั้งคุณสมบัติที่ช่วยสลายเคมีในดิน อันต่อเนื่องจากใช้ปุ๋ยเคมีอย่างยาวนาน รวมทั้งช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน รวมทั้งลดปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นโรคพืช


5.ประโยชน์ของการใช้ไคโตซานหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล


พืชที่ใช้ ไคโตซานทุกชนิด จะเก็บไว้ได้ยาวนานกว่าพืชที่ไม่ได้ใช้ (พิสูจน์ได้) โดยการรักษาคุณภาพผลผลิต เพราะว่าพืชที่ใช้ไคโตซาน มีการเคลือบบนผิวผักผลไม้ เป็นลักษณะฟิล์มบางใสๆ ปราศจากสีและกลิ่น ทนทานต่อสภาวะกรดได้ดี

 

 

 

 

เวิลด์แพลนท์ นวัตกรรมใหม่,เกษตรอินทรีย์,สารเพิ่มประสิทธิภาพสูตรอิออน,ใช้ผสมน้ำสำหรับฉีดพ่น,เป็นละออง ความพิเศษ เวิลด์แพลนท์,ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 20-50%,ลดการใช้สารเคมี 20-50%,ป้องการเข้าทำลาย ของโรคและแมลง,พืชแข็งแรง โตเร็ว,ขยายขนาดผล ลดการหลุดร่วง,เพิ่มปริมาณผลผลิต,ช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน,สวนทุเรียนแบบใหม่,มันสําปะหลัง ราคา,ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ มันสําปะหลัง,การปลูกมันสําปะหลัง,มันสําปะหลัง ปลูกกี่เดือน,มันสําปะหลังมีกี่ชนิด,มันสําปะหลัง,สวนทุเรียนหมอนทอง,สวนทุเรียนกาฬสินธุ์,สวนทุเรียนชุมพร,สวนทุเรียนนนทบุรี,ทําสวนทุเรียน รวยไหม,สวนทุเรียนศรีสะเกษ,ขายสวนทุเรียน,สวนลำไยบ้านแพ้ว,ปลูก ลำไย 1 ไร่ ปลูก กี่ ต้น,สวนลําไย ภาษาอังกฤษ,ต้นลำไย,สวนลําไย จันทบุรี,สวนลําไย ลําพูน,คอยนวลที่สวนลำไย,ทําสวนลําไยดีไหม,วิธีปลูกมังคุด,ผลผลิตมังคุดต่อไร่,การปลูกมังคุดระยะชิด,วิจัย การ ปลูก มังคุด,ที่1ไร่ปลูกมังคุดได้กี่ต้น,สวนเงาะ,สวนลองกอง,พืชไร่อายุสั้น,พืชไร่ pdf,พืชไร่ ธัญพืช,พืชไร่ พืชสวน ภาษาอังกฤษ,ชื่อวิทยาศาสตร์พืชไร่,เกษตรพืชไร่,พืชไร่ ใบเลี้ยงเดี่ยว,การแปรรูปพืชไร่,สาร เพิ่ม ประสิทธิภาพ สูตร อิ ออ น,สารเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม,เวิลด์​แพ​ลนท์​ คือ อะไร,วิธีใช้ เวิลด์​แพ​ลนท์​,เวิลด์​แพ​ลนท์​ pantip,สารเพิ่มประสิทธิภาพเวิลด์​แพ​ลนท์​,เวิลด์​แพ​ลนท์​ ราคา,เวิลด์​แพ​ลนท์​ ดีไหม pantip,Page Navigation ผลลัพธ์ สาร เพิ่มประสิทธิภาพ,ผลลัพธ์ ไร่อ้อย,ไร่อ้อยคอยรัก,การทําไร่อ้อยยุคใหม่,เกษตรกรไร่อ้อย,การปลูกอ้อย,ปุ๋ยสำหรับข้าว,ปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลัง,ปุ๋ยสำหรับมังคุด,ปุ๋ยสำหรับทุเรียน,ปุ๋ยสำหรับข้าว,ปุ๋ยสำหรับเงาะ ปุ๋ยสำหรับลำใย,ปุ๋ยสำหรับอ้อย

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน WorldPlant Chitosan”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *